Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 7 : VNITŘNÍ ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článek 97 : Postup pro sestavení odhadu příjmů a výdajů Parlamentu

1.   Pokud jde o rozpočet Parlamentu, přijímá předsednictvo a výbor příslušný pro rozpočtové otázky v tomto pořadí rozhodnutí o:

(a)   plánu pracovních míst;

(b)    předběžném návrhu odhadu příjmů a výdajů a o návrhu odhadu příjmů a výdajů.

2.   Rozhodnutí o plánu pracovních míst se přijímají tímto postupem:

(a)   předsednictvo vypracuje plán pracovních míst pro každý rozpočtový rok;

(b)   v případě, že se stanovisko výboru příslušného pro rozpočtové otázky liší od původních rozhodnutí přijatých předsednictvem, zahájí se dohodovací řízení mezi předsednictvem a výborem;

(c)   na konci tohoto postupu přijímá předsednictvo podle čl. 222 odst. 3 jednacího řádu konečné rozhodnutí o plánu pracovních míst, aniž jsou dotčena rozhodnutí přijatá podle článku 314 Smlouvy o fungování Evropské unie.

3.   Pokud jde o vlastní odhad příjmů a výdajů, postup jeho sestavování začíná okamžikem, kdy předsednictvo přijme konečné rozhodnutí o plánu pracovních míst. Fáze tohoto postupu jsou stanoveny v článku 96. V případě, že se postoj výboru příslušného pro rozpočtové otázky značně liší od postoje předsednictva, zahájí se dohodovací řízení.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění