Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamentaPDF
Osmi parlamentarni saziv - srpanj 2018.
EPUB 204kPDF 1028k
SADRŽAJ
DODATAK
INDEKS
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA II. : ZAKONODAVNI POSTUPCI, PRORAČUNSKI POSTUPCI, POSTUPCI DAVANJA RAZRJEŠNICE I DRUGI POSTUPCI
POGLAVLJE 9. : DRUGI POSTUPCI

Članak 101. : Postupci koji se odnose na socijalni dijalog

1.   Predsjednik upućuje na razmatranje nadležnom odboru sve dokumente koje sastavi Komisija u skladu s člankom 154. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ili sporazume između socijalnih partnera sklopljene u skladu s člankom 155. stavkom 1. tog Ugovora te prijedloge koje podnese Komisija u skladu s člankom 155. stavkom 2. tog Ugovora.

2.   Kad socijalni partneri obavijeste Komisiju da žele pokrenuti postupak predviđen člankom 155. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, nadležni odbor može sastaviti izvješće o dotičnom suštinskom pitanju.

3.   Ako socijalni partneri sklope sporazum i zajednički traže da se on provede odlukom Vijeća na prijedlog Komisije prema članku 155. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, nadležni odbor podnosi prijedlog rezolucije kojim preporučuje prihvaćanje ili odbijanje zahtjeva.

Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2019.Pravna napomena