Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzataPDF
8. parlamenti ciklus - 2018. július
EPUB 181kPDF 1028k
TARTALOM
FÜGGELÉK
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

II. CÍM : JOGALKOTÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI, MENTESÍTÉSI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
9. FEJEZET : EGYÉB ELJÁRÁSOK

101. cikk : A szociális partnerek közötti párbeszéddel kapcsolatos eljárások

1.   A Bizottság által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 154. cikke alapján elkészített dokumentumokat vagy e Szerződés 155. cikkének (1) bekezdése szerint a szociális partnerek között létrejött megállapodásokat, vagy a Bizottság által e Szerződés 155. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott javaslatokat az Elnök az illetékes bizottsághoz utalja vizsgálatra.

2.   Ha a szociális partnerek tájékoztatják a Bizottságot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 155. cikkében szabályozott eljárás kezdeményezésére irányuló szándékukról, az illetékes bizottság jelentést készíthet a szóban forgó ügy lényegéről.

3.   Ha a szociális partnerek között megállapodás jött létre, és közösen kérik, hogy a megállapodást az Európai Unió működéséről szóló szerződés 155. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Tanácsnak a Bizottság javaslatára meghozott határozatával hajtsák végre, az illetékes bizottság a kérelem elfogadását vagy elutasítását ajánló állásfoglalási indítványt terjeszt elő.

Utolsó frissítés: 2019. május 22.Jogi nyilatkozat