Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2018 m. liepos mėn.
EPUB 172kPDF 1011k
TURINYS
PRIEDĖLIS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
9 SKYRIUS : KITOS PROCEDŪROS

101 straipsnis : Su socialiniu dialogu susijusios procedūros

1.   Visus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 154 straipsnį Komisijos parengtus dokumentus, taip pat pagal tos sutarties 155 straipsnio 1 dalį socialinių partnerių sudarytus susitarimus bei pagal tos sutarties 155 straipsnio 2 dalį Komisijos pateiktus pasiūlymus Parlamento pirmininkas perduoda nagrinėti  atsakingam komitetui.

2.   Kai socialiniai partneriai praneša Komisijai, jog ketina pradėti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 155 straipsnyje numatytą procedūrą, atsakingas komitetas gali parengti pranešimą dėl pagrindinio nagrinėjamo klausimo.

3.   Jei socialiniai partneriai sudaro susitarimą ir bendrai prašo, kad jų susitarimas  būtų įgyvendintas Tarybai priimant sprendimą Komisijos pasiūlymo pagrindu, vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 155 straipsnio 2 dalimi, atsakingas komitetas pateikia pasiūlymą dėl rezoliucijos, rekomenduodamas priimti ar atmesti prašymą.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas