Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului EuropeanPDF
Legislatura a 8-a - iulie 2018
EPUB 191kPDF 1121k
CUPRINS
APENDICE
INDICE ANALITIC
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

TITLUL II : PROCEDURI LEGISLATIVE, BUGETARE, DE DESCĂRCARE DE GESTIUNE ȘI DE ALT TIP
CAPITOLUL 9 : ALTE PROCEDURI

Articolul 101 : Proceduri privind dialogul social

1.   Preşedintele trimite comisiei competente, spre examinare, orice document elaborat de Comisie în conformitate cu articolul 154 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene sau orice acord încheiat de partenerii sociali în conformitate cu articolul 155 alineatul (1) din respectivul tratat, precum şi propunerile prezentate de Comisie în conformitate cu articolul 155 alineatul (2) din respectivul tratat.

2.   În cazul în care partenerii sociali informează Comisia cu privire la intenţia lor de a iniţia procedura prevăzută la articolul 155 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, comisia competentă poate elabora un raport privind chestiunea de fond în cauză.

3.   În cazul în care partenerii sociali au încheiat un acord şi solicită împreună ca acesta să fie pus în aplicare printr-o decizie a Consiliului la propunerea Comisiei, în conformitate cu articolul 155 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, comisia competentă prezintă o propunere de rezoluţie prin care se recomandă adoptarea sau respingerea solicitării.

Ultima actualizare: 22 mai 2019Notă juridică