Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamentaPDF
8. parlamentarno obdobje - julij 2018
EPUB 198kPDF 999k
VSEBINA
DODATEK
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 9 : DRUGI POSTOPKI

Člen 101 : Postopek v zvezi z dialogom med socialnimi partnerji

1.   Predsednik v obravnavo pristojnemu odboru posreduje vse dokumente, ki jih pripravi Komisija na podlagi člena 154 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ali sporazume med socialnimi partnerji, sklenjene na podlagi člena 155(1) navedene pogodbe, kot tudi predloge, ki jih predloži Komisija v skladu s členom 155(2) navedene pogodbe.

2.   Kadar socialni partnerji Komisijo obvestijo, da želijo začeti postopek iz člena 155 Pogodbe o delovanju Evropske unije, lahko pristojni odbor o vsebini zadeve pripravi poročilo.

3.   Kadar socialni partnerji dosežejo sporazum in skupaj zahtevajo, da se ta začne izvajati s sklepom Sveta na predlog Komisije v skladu s členom 155(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, pristojni odbor vloži predlog resolucije, v kateri priporoča sprejetje ali zavrnitev zahteve.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo