Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Juli 2018
EPUB 171kPDF 975k
INNEHÅLL
TILLÄGG
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 9 : ÖVRIGA FÖRFARANDEN

Artikel 101 : Förfaranden som rör dialogen mellan arbetsmarknadens parter

1.   Talmannen ska hänvisa alla förslag som kommissionen utarbetar i enlighet med artikel 154 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller avtal som ingås av arbetsmarknadens parter i enlighet med artikel 155.1 i det fördraget liksom förslag som kommissionen lägger fram i enlighet med artikel 155.2 i det fördraget, till ansvarigt utskott för behandling.

2.   Då arbetsmarknadens parter meddelar kommissionen att de önskar inleda det förfarande som anges i artikel 155 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, får det ansvariga utskottet utarbeta ett betänkande om den aktuella sakfrågan.

3.    När arbetsmarknadens parter har ingått ett avtal och gemensamt begärt att avtalet ska genomföras genom ett beslut av rådet på förslag av kommissionen i enlighet med artikel 155.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska det ansvariga utskottet lägga fram ett resolutionsförslag med rekommendationer om att bevilja eller avslå begäran.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy