Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament EwropewPDF
It-tmien leġislatura - Lulju 2018
EPUB 197kPDF 1110k
KONTENUT
APPENDIĊI
INDIĊI
NOTA LILL-QARREJ
KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

TITOLU II : PROĊEDURI LEĠIŻLATTIVI, TAL-BAĠIT, TAL-KWITTANZA U OĦRAJN
KAPITOLU 9 : PROĊEDURI OĦRA

Artikolu 102 : Proċeduri għall-iskrutinju ta' ftehim volontarju previst

1.   Meta l-Kummissjoni tgħarraf lill-Parlament bil-ħsieb tagħha li teżamina l-użu ta' ftehim volontarjui bħala alternattiva għal leġiżlazzjoni, il-kumitat responsabbli jista' jħejji rapport dwar il-mertu tal-kwistjoni skont l-Artikolu 52.

2.   Meta l-Kummissjoni tħabbar li biħsiebha tidħol fi ftehim volontarju, il-kumitat responsabbli jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni li tirrakkomanda li l-Parlament japprova jew jiċħad il-proposta, u taħt liema kundizzjonijiet.

Aġġornata l-aħħar: 22 ta' Mejju 2019Avviż legali