Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsordenPDF
8. valgperiode - Juli 2018
EPUB 171kPDF 971k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT III : EKSTERNE RELATIONER
KAPITEL 3 : HENSTILLINGER OM UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL

Artikel 114 : Krænkelse af menneskerettighederne

De kompetente udvalg kan i hver mødeperiode uden at anmode om tilladelse hertil hver fremsætte et beslutningsforslag efter samme procedure som i artikel 113, stk. 5 og 6, vedrørende tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse