Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestysPDF
Kahdeksas vaalikausi - Heinäkuu 2018
EPUB 169kPDF 899k
SISÄLLYS
LISÄYS
ASIAHAKEMISTO
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA III : ULKOSUHTEET
LUKU 3 : UNIONIN ULKOISTA TOIMINTAA KOSKEVAT SUOSITUKSET

114 artikla : Ihmisoikeuksien loukkaukset

Kullakin istuntojaksolla asiasta vastaavat valiokunnat voivat kukin ilman erillistä lupaa laatia päätöslauselmaesityksen ihmisoikeuksien loukkauksia koskevista tapauksista 113 artiklan 5 ja 6 kohdassa esitetyn menettelyn mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus