Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees ParlementPDF
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL III : EXTERNE BETREKKINGEN
HOOFDSTUK 3 : AANBEVELINGEN INZAKE HET EXTERNE BELEID VAN DE UNIE

Artikel 114 : Schending van de mensenrechten

In elke vergaderperiode kunnen de bevoegde commissies zonder voorafgaande toestemming volgens dezelfde procedure als die welke vervat ligt in artikel 113, leden 5 en 6, elk een ontwerpresolutie over gevallen van schending van de mensenrechten indienen.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling