Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsordenPDF
8. valgperiode - Juli 2018
EPUB 171kPDF 971k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 3 : FORESPØRGSLER OG SPØRGSMÅL FRA PARLAMENTSMEDLEMMER

Artikel 130 : Forespørgsler til skriftlig besvarelse

1.   Ethvert medlem kan stille forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med anmodning om skriftlig besvarelse i overensstemmelse med de i et bilag til denne forretningsorden fastsatte kriterier (1). Forespørgeren er alene ansvarlig for forespørgslens indhold.

2.   Forespørgslerne indgives til formanden. Formanden træffer afgørelse om spørgsmål om, hvorvidt en forespørgsel kan stilles. Formandens afgørelse er ikke alene baseret på bestemmelserne i det i stk. 1 omhandlede bilag, men på forretningsordenens bestemmelser i almindelighed. Forespørgeren får meddelelse om formandens begrundede afgørelse.

3.   Forespørgslerne indgives i elektronisk format. Hvert medlem kan højst indgive 20 forespørgsler over en løbende periode på tre måneder.

4.   En forespørgsel kan støttes af andre medlemmer end forespørgeren. Sådanne forespørgsler tæller kun i forespørgerens maksimale antal forespørgsler og ikke i det maksimale antal forespørgsler fra medlemmer, der støtter forespørgslen, jf. stk. 3.

5.   Har en forespørgsel ikke kunnet besvares af adressaten inden for tre uger (prioriterede  forespørgsler) eller inden for seks uger (ikke-prioriterede  forespørgsler), fra den er fremsendt til adressaten, kan den efter anmodning fra forespørgeren optages på dagsordenen for det næste møde i det kompetente udvalg.

6.   Hvert medlem kan stille en prioriteret forespørgsel én gang om måneden.

7.   Forespørgslerne og besvarelserne, herunder de pågældende bilag, offentliggøres på Parlamentets websted.

(1) Se bilag II.
Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse