Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzataPDF
8. parlamenti ciklus - 2018. július
EPUB 181kPDF 1028k
TARTALOM
FÜGGELÉK
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

V. CÍM : KAPCSOLATOK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEKKEL
3. FEJEZET : PARLAMENTI KÉRDÉSEK

130. cikk : Írásbeli választ igénylő kérdések

1.   Az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének bármely képviselő tehet fel írásbeli választ igénylő kérdéseket a mellékletben rögzített feltételeknek megfelelően (1). A kérdések tartalmáért teljes mértékben a kérdés megfogalmazója felelős.

2.   A kérdéseket az Elnökhöz kell benyújtani. A kérdés elfogadhatóságát érintő ügyekben az Elnök dönt. Az Elnök döntése nem kizárólag az (1) bekezdésben említett melléklet rendelkezésein, hanem általában ezen eljárási szabályzat rendelkezésein alapul. A kérdést benyújtó képviselőt értesíteni kell az Elnök döntéséről és annak indokairól.

3.   A kérdéseket elektronikus formátumban kell benyújtani. Minden képviselő három egymást követő hónap alatt legfeljebb húsz kérdést nyújthat be.

4.   A kérdést megfogalmazóján kívül más képviselők is támogathatják. Az ilyen kérdések csak a kérdést megfogalmazó képviselő kérdéseinek (3) bekezdés szerinti maximális számába számítanak bele, a támogató képviselőébe nem.

5.   Ha egy kérdést címzettje a neki való továbbítást követő (elsőbbséget élvező kérdés esetén) háromhetes, illetve (elsőbbséget nem élvező kérdés esetén) hathetes határidőn belül nem tud megválaszolni, a kérdést a megfogalmazó kérésére az illetékes bizottság következő ülésének napirendjére lehet tűzni.

6.   Egy képviselő havonta egy elsőbbséget élvező kérdést terjeszthet elő.

7.   A kérdéseket és a válaszokat a válaszokhoz kapcsolódó mellékletekkel együtt közzé kell tenni a Parlament honlapján.

(1) Lásd a II. mellékletet.
Utolsó frissítés: 2019. május 22.Jogi nyilatkozat