Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamentaPDF
8. parlamentarno obdobje - julij 2018
EPUB 198kPDF 999k
VSEBINA
DODATEK
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV V : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 3 : PARLAMENTARNA VPRAŠANJA

Člen 130 : Vprašanja za pisni odgovor

1.   Vsak poslanec lahko predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji ali podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v skladu z merili iz priloge k temu poslovniku (1) postavi vprašanja za pisni odgovor. Za vsebino vprašanj so odgovorni izključno njihovi avtorji.

2.   Vprašanja se predložijo predsedniku. O problemih glede dopustnosti vprašanja odloča predsednik. Predsednikova odločitev ne temelji izključno na določbah v prilogi iz odstavka 1, ampak na določbah tega poslovnika na splošno. O predsednikovi obrazloženi odločitvi se uradno obvesti avtorja vprašanja.

3.   Vprašanja se predložijo v elektronski obliki. Vsak poslanec lahko vloži največ 20 vprašanj v treh zaporednih mesecih.

4.   Vprašanje lahko poleg avtorja podprejo še drugi poslanci. Tako vprašanje se šteje samo avtorju vprašanja, ne pa tudi v podpornikovo najvišje število vprašanj iz odstavka 3.

5.   Če naslovnik na vprašanje ne more odgovoriti v treh tednih (prednostno vprašanje) ali v šestih tednih (neprednostno vprašanje) od dneva, ko mu je bilo posredovano, se lahko na zahtevo avtorja vprašanja uvrsti na dnevni red naslednje seje pristojnega odbora.

6.   Vsak poslanec lahko vloži eno prednostno vprašanje na mesec.

7.   Vprašanja in odgovori se skupaj s povezanimi prilogami objavijo na spletišču Parlamenta.

(1) Glej Prilogo II.
Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo