Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamentaPDF
Osmi parlamentarni saziv - srpanj 2018.
EPUB 204kPDF 1028k
SADRŽAJ
DODATAK
INDEKS
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA V. : ODNOSI S DRUGIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA
POGLAVLJE 5. : REZOLUCIJE I PREPORUKE

Članak 136. : (Briše se.)

     

Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2019.Pravna napomena