Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta ReglamentsPDF
Parlamenta 8. sasaukums - 2018. gada jūlijs
EPUB 168kPDF 1016k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

V SADAĻA : ATTIECĪBAS AR CITĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM
6. NODAĻA : APSPRIEŠANĀS AR CITĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM

137. pants : Apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju

1.   Ja Līgumā par Eiropas Savienības darbību paredzēta apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Parlamenta priekšsēdētājs aizsāk apspriežu procedūru un informē par to Parlamentu.

2.   Parlamenta komiteja var prasīt rīkot apspriešanos ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par vispārīgiem vai konkrētiem jautājumiem.

Komiteja savā pieprasījumā norāda termiņu, kurā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sniedz atzinumu.

Pieprasījumu apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju paziņo Parlamentam tā nākamajā sesijā un uzskata par apstiprinātu, ja vien politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, 24 stundu laikā pēc minētās paziņošanas nepieprasa balsot par to.

3.   Ekonomikas un sociālo lietu komitejas sniegtos atzinumus nodod atbildīgajai komitejai.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. maijsJuridisks paziņojums