Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsordenPDF
8. valgperiode - Juli 2018
EPUB 171kPDF 971k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 6 : HØRING AF ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER

Artikel 138 : Høring af Regionsudvalget

1.   Såfremt Regionsudvalget skal høres i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, indleder formanden høringsproceduren og underretter Parlamentet herom.

2.   Et udvalg kan anmode om, at Regionsudvalget høres om problemer af generel art eller om specifikke spørgsmål.

Udvalget angiver i sin anmodning en frist for Regionsudvalgets udtalelse.

En anmodning om høring af Regionsudvalget forelægges for Parlamentet under dets næste mødeperiode og anses for at være blevet godtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for 24 timer efter forelæggelsen anmoder om, at det sættes under afstemning.

3.    Udtalelser fra Regionsudvalget henvises til behandling i det kompetente udvalg.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse