Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουPDF
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2018
EPUB 230kPDF 1234k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ V : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Άρθρο 138 : Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών

1.   Όταν η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει διαβούλευση με την Επιτροπή Περιφερειών, ο Πρόεδρος κινεί τη διαδικασία διαβούλευσης και ενημερώνει σχετικά την Ολομέλεια.

2.   Οι επιτροπές μπορούν να ζητήσουν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών επί προβλημάτων γενικής φύσης ή επί ειδικών θεμάτων.

Η επιτροπή καθορίζει, στο αίτημά της, την προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή των Περιφερειών.

Τα αιτήματα για διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών ανακοινώνονται στην Ολομέλεια κατά την επόμενη περίοδο συνόδου και θεωρούνται εγκριθέντα, εκτός εάν εντός 24 ωρών από την ανακοίνωση μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο ζητήσουν να τεθούν σε ψηφοφορία.

3.   Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειών διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου