Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzataPDF
8. parlamenti ciklus - 2018. július
EPUB 181kPDF 1028k
TARTALOM
FÜGGELÉK
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

V. CÍM : KAPCSOLATOK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEKKEL
6. FEJEZET : KONZULTÁCIÓ EGYÉB INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEKKEL

138. cikk : Konzultáció a Régiók Bizottságával

1.   Amennyiben az Európai Unió működéséről szóló szerződés a Régiók Bizottságával való konzultációról rendelkezik, az Elnök kezdeményezi a konzultációs eljárást, és erről tájékoztatja a Parlamentet.

2.   Általános jellegű ügyekben vagy meghatározott kérdésekben a bizottságok kérelmezhetik konzultáció folytatását a Régiók Bizottságával.

A bizottságnak kérelmében meg kell jelölnie a Régiók Bizottsága számára a véleménynyilvánításra rendelkezésre álló határidőt.

A Régiók Bizottságával való konzultációra irányuló kérelmet a legközelebbi plenáris ülésen a Parlament előtt be kell jelenteni, és elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha valamely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő a bejelentést követő 24 órán belül kéri, hogy bocsássák szavazásra.

3.   A Régiók Bizottsága véleményét az illetékes bizottsághoz kell utalni.

Utolsó frissítés: 2019. május 22.Jogi nyilatkozat