Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA V : VZTAHY S JINÝMI SUBJEKTY
KAPITOLA 7 : INTERINSTITUCIONÁLNÍ DOHODY

Článek 140 : Interinstitucionální dohody

1.   Parlament může uzavírat dohody s jinými orgány v souvislosti s uplatňováním Smluv nebo se záměrem zdokonalit nebo vyjasnit postupy.

Tyto dohody mohou mít formu společných prohlášení, výměny dopisů, kodexů chování či jiných vhodných nástrojů. Předseda dohody podepíše poté, co  je posoudil výbor příslušný pro ústavní otázky a schválil Parlament.

2.   Pokud tyto dohody vyžadují úpravy stávajících práv a povinností podle jednacího řádu nebo stanoví nová práva a povinnosti poslanců nebo orgánů Parlamentu či jinak vyžadují změnu nebo výklad jednacího řádu, je věc před podpisem dohody postoupena věcně příslušnému výboru  k posouzení v souladu s čl. 226 odst. 2 až 6.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění