Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2018 m. liepos mėn.
EPUB 172kPDF 1011k
TURINYS
PRIEDĖLIS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
1 SKYRIUS : PARLAMENTO SESIJOS

146 straipsnis : Parlamento sušaukimas

1.   Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 229 straipsnio pirmą pastraipą, Parlamentas be atskiro kvietimo susirenka kiekvienų metų antrą kovo antradienį. Jis pats nusprendžia dėl sesijos pertraukų trukmės.

2.   Be to, Parlamentas be atskiro kvietimo susirenka pirmą antradienį praėjus mėnesiui nuo 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 10 straipsnio 1 dalyje numatyto laikotarpio pabaigos.

3.   Pirmininkų sueiga gali keisti pertraukų trukmę, patvirtintą vadovaujantis šio straipsnio 1 dalimi, priimdama pagrįstą sprendimą likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki pirmiau Parlamento nustatytos datos pradėti mėnesinę sesiją. Tačiau mėnesinės sesijos pradėjimo data negali būti nukelta daugiau kaip dviem savaitėms.

4.   Parlamento narių daugumos arba Komisijos ar Tarybos prašymu Parlamento pirmininkas, pasikonsultavęs su Pirmininkų sueiga, sušaukia Parlamentą išimties tvarka.

Parlamento pirmininkas, pritarus Pirmininkų sueigai, turi teisę išimties tvarka sušaukti Parlamentą skubos atveju.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas