Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamentaPDF
8. parlamentarno obdobje - julij 2018
EPUB 198kPDF 999k
VSEBINA
DODATEK
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 1 : ZASEDANJA PARLAMENTA

Člen 146 : Sklic Parlamenta

1.   V skladu s prvim odstavkom člena 229 Pogodbe o delovanju Evropske unije se Parlament sestane brez sklica vsako leto drugi torek v marcu. Sam določi trajanje prekinitev zasedanja.

2.   Poleg tega se Parlament brez sklica sestane prvi torek po preteku enega meseca od konca obdobja iz člena 10(1) Akta z dne 20. septembra 1976.

3.   Konferenca predsednikov lahko trajanje prekinitev, določeno v skladu z odstavkom 1, z obrazložitvijo spremeni vsaj dva tedna pred dnevom, ki ga je Parlament pred tem določil za nadaljevanje zasedanja. Vendar se nadaljevanje zasedanja ne sme preložiti za več kot dva tedna.

4.   Predsednik izjemoma skliče Parlament na zahtevo večine vseh poslancev ali na zahtevo Komisije ali Sveta ter po posvetovanju s konferenco predsednikov.

Predsednik ima pravico, da po odobritvi konference predsednikov izjemoma skliče Parlament v nujnih primerih.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo