Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 3 : OBECNÁ PRAVIDLA PRO PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Článek 161 : Elektronické dokumenty

Dokumenty Parlamentu mohou být vypracovány, podepisovány a rozesílány v elektronické formě. O technických specifikacích a konkrétní podobě této elektronické formy rozhodne předsednictvo.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění