Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestysPDF
Kahdeksas vaalikausi - Heinäkuu 2018
EPUB 169kPDF 899k
SISÄLLYS
LISÄYS
ASIAHAKEMISTO
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA VII : ISTUNNOT
LUKU 3 : YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ ISTUNTOJEN KULUSTA

161 artikla : Asiakirjojen sähköinen käsitteleminen

Parlamentin asiakirjat voidaan valmistella, allekirjoittaa ja jakaa sähköisessä muodossa. Puhemiehistö päättää sähköisen muodon teknisistä ominaisuuksista ja ulkoasusta.

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus