Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamentaPDF
8. parlamentarno obdobje - julij 2018
EPUB 198kPDF 999k
VSEBINA
DODATEK
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 3 : SPLOŠNA PRAVILA O POTEKU SEJ

Člen 164 : Osebne izjave

1.   Poslanci, ki zaprosijo za besedo, da bi podali osebno izjavo, govorijo na koncu razprave o obravnavani točki dnevnega reda ali ob obravnavanju sprejetja zapisnika seje, na katero se zaprosilo za besedo nanaša.

Zadevni poslanci ne smejo govoriti o vsebinskih vprašanjih, ampak svojo izjavo omejijo na zavračanje pripomb, ki so bile izrečene med razpravo na njihov račun, ali mnenj, ki so mu jih pripisali, ali na popravljanje lastnih ugotovitev.

2.   Če Parlament ne odloči drugače, lahko osebna izjava traja največ tri minute.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo