Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 6 : PROCESNÍ NÁMITKY A PROCESNÍ NÁVRHY

Článek 185 : Procesní návrhy

1.   Následující procesní návrhy týkající se:

(a)   nepřípustnosti věci (článek 187);

(b)   vrácení výboru (článek 188);

(c)   ukončení rozpravy (článek 189);

(d)   odročení rozpravy nebo odkladu hlasování (článek 190); nebo

(e)   přerušení nebo ukončení denního zasedání (článek 191)

se projednávají přednostně.

Kromě navrhovatele se mohou k těmto návrhům vyjádřit pouze tito poslanci: jeden řečník proti návrhu a předseda nebo zpravodaj příslušného výboru.

2.   Řečnická doba nesmí překročit jednu minutu.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění