Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamentaPDF
Osmi parlamentarni saziv - srpanj 2018.
EPUB 204kPDF 1028k
SADRŽAJ
DODATAK
INDEKS
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA VIII. : ODBORI I IZASLANSTVA
POGLAVLJE 1. : 

Članak 208. : Glasovanje u odboru

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 66. stavak 3. o drugom čitanju, amandmane ili nacrte prijedloga za odbijanje podnesene na razmatranje u odboru mora uvijek potpisati punopravni član dotičnog odbora ili njegov zamjenik ili supotpisati barem jedan takav član.

2.   Glasovanje odbora je valjano ako je nazočna četvrtina članova odbora. Ako prije glasovanja zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem visoki prag u odboru to zatraže, glasovanje je valjano samo ako glasuje većina njegovih članova.

3.   U svakom jedinstvenom ili konačnom glasovanju u odboru o izvješću ili mišljenju glasuje se poimenično u skladu s člankom 180. stavcima 3. i 4. Kod glasovanja o amandmanima i drugim glasovanjima glasuje se dizanjem ruke osim ako predsjednik ne odluči održati elektroničko glasovanje ili ako zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem visoki prag u odboru ne zatraže poimenično glasovanje.

Odredbe članka 208. stavka 3. o poimeničnom glasovanju se u slučaju postupka o imunitetu zastupnika ne odnose na izvješća predviđena člankom 8. stavkom 2., i člankom 9. stavcima 4., 7. i 9.

4.   Na temelju podnesenih amandmana, umjesto da glasuje, odbor može zatražiti od izvjestitelja da podnese novi nacrt uzimajući u obzir što je moguće više amandmana. U tom slučaju određuje se novi rok za podnošenje amandmana.

Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2019.Pravna napomena