Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2018 m. liepos mėn.
EPUB 172kPDF 1011k
TURINYS
PRIEDĖLIS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS : KOMITETAI IR DELEGACIJOS
1 SKYRIUS : KOMITETAI

208 straipsnis : Balsavimas komitete

1.   Nedarant poveikio 66 straipsnio 3 daliai dėl antrojo svarstymo, pakeitimus ir pasiūlymus atmesti poziciją, pateikiamus svarstyti komitete, turi visada pasirašyti atitinkamo komiteto tikrasis arba pavaduojantis narys arba kartu pasirašyti bent vienas toks narys.

2.   Komiteto balsavimas galioja, jei posėdyje dalyvauja viena ketvirtoji visų jo narių. Tačiau jei ne mažiau kaip aukštą ribą siekiantis komiteto narių skaičius arba frakcija (-os) to paprašo prieš prasidedant balsavimui, balsavimas galioja tik jei posėdyje dalyvauja dauguma komiteto narių.

3.   Vieno balsavimo ir (arba) galutinio balsavimo dėl pranešimo arba dėl nuomonės atveju balsuojama vardiniu būdu pagal 180 straipsnio 3 ir 4 dalis. Dėl pakeitimų ir kitais atvejais balsuojama rankos pakėlimu, nebent pirmininkas nusprendžia, kad bus balsuojama elektroniniu būdu, arba ne mažiau kaip aukštą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os) paprašo balsuoti vardiniu būdu.

208 straipsnio 3 dalies nuostatos dėl balsavimo vardiniu būdu netaikomos pranešimams, numatytiems 8 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 4, 7 ir 9 dalyse, vykdant su imunitetu susijusias procedūras.

4.   Pateikus pakeitimus, komitetas, užuot balsavęs, gali paprašyti pranešėją pateikti naują projektą, kuriame būtų atsižvelgiama į kiek įmanoma daugiau pakeitimų. Šiuo atveju nustatomas naujas terminas, iki kurio galima teikti pakeitimus.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas