Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGACE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článek 209 : Ustanovení pro plenární zasedání použitelné pro jednání ve výboru

Pro výbory se použijí obdobně tyto články týkající se hlasování, procesních námitek a procesních návrhů: článek 164a (Předcházení případům narušování jednání), článek 168a (Prahové hodnoty), článek 169 (Předkládání a přednášení pozměňovacích návrhů), článek 170 (Přípustnost pozměňovacích návrhů), článek 171 (Postup hlasování), článek 174 (Pořadí při hlasování o pozměňovacích návrzích), čl. 176 odst. 1 (Dílčí hlasování), článek 177 (Hlasovací právo), článek 178 (Hlasování), článek 179a (Rovnost hlasů), čl. 180 odst. 3 a 4 (Jmenovité hlasování), článek 180a (Tajné hlasování), článek 181 (Používání elektronického hlasovacího zařízení), článek 182a (Spory týkající se hlasování), článek184a (Procesní námitky), článek 190 (Odročení rozpravy nebo odklad hlasování) a článek 191 (Přerušení nebo ukončení denního zasedání).

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění