Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGACE
KAPITOLA 2 : MEZIPARLAMENTNÍ DELEGACE

Článek 212 : Vytváření meziparlamentních delegací a jejich úkoly (1)

1.    Na návrh Konference předsedů zřizuje Parlament stálé meziparlamentní delegace a rozhoduje o jejich povaze a počtu jejich členů s přihlédnutím k jejich úkolům. Členové jsou voleni na celé volební období na prvním nebo druhém dílčím zasedání po nové volbě Parlamentu.

2.   Členové delegací jsou voleni poté, co politické skupiny a nezařazení poslanci předloží Konferenci předsedů seznam svých kandidátů. Konference předsedů předloží Parlamentu návrhy, které zajistí pokud možno spravedlivé zastoupení členských států a politických směrů. Použije se čl. 199 odst. 2, 3, 5 a 6.

3.   Předsednictva delegací se vytvářejí postupem stanoveným pro stálé výbory podle článku 204.

4.   Parlament stanoví obecnou působnost jednotlivých delegací. Tuto působnost může Parlament kdykoli rozšířit nebo omezit.

5.   Prováděcí ustanovení pro práci delegací přijme Konference předsedů na návrh Konference předsedů delegací.

6.   Předseda delegace pravidelně informuje výbor příslušný pro zahraniční věci o činnosti delegace.

7.   Předseda delegace má právo vystoupit ve výboru, pokud je na pořadu bod, který se týká působnosti delegace. Totéž platí na schůzích delegace pro předsedu nebo zpravodaje tohoto výboru.

(1) Znění článku 212, které se použije ode dne zahájení dílčího zasedání v červenci 2019, je uvedeno v dodatku k tomuto vydání jednacího řádu.
Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění