Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA XIV : RŮZNÁ USTANOVENÍ

Článek 228 : Symboly Unie

1.   Parlament uznává a přijímá tyto symboly Unie:

-   vlajku, na níž je znázorněn kruh dvanácti zlatých hvězd na modrém pozadí;

-   hymnu vycházející z „Ódy na radost“ z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena;

-   heslo „Jednotná v rozmanitosti“.

2.   Dne 9. května slaví Parlament Den Evropy.

3.   Vlajka je vyvěšena ve všech prostorách Parlamentu a při příležitosti oficiálních událostí. Vlajka se používá ve všech zasedacích místnostech Parlamentu.

4.   Hymna se hraje při zahájení každého ustavujícího zasedání a při dalších slavnostních denních zasedáních, zejména při příležitosti vítání hlav států či předsedů vlád nebo při vítání nových poslanců po rozšíření.

5.   Heslo se uvádí na úředních dokumentech Parlamentu.

6.   Další způsoby používání těchto symbolů v Parlamentu projedná předsednictvo. Předsednictvo stanoví prováděcí ustanovení k tomuto článku.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění