Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

V PRIEDAS :  NUOLATINIŲ KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI IR PAREIGOS(1)
XIII.   Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   bendros žemės ūkio politikos veikimą ir plėtojimą;

2.   kaimo plėtrą, įskaitant susijusių finansinių priemonių veiklą;

3.   teisės aktus šiose srityse:

a)   veterinarijos ir fitosanitarijos bei gyvūnų pašarų, jei šiomis priemonėmis nesiekiama apsaugoti nuo rizikos žmonių sveikatai,
b)   gyvulininkystės ir gyvūnų gerovės;

4.   žemės ūkio produktų kokybės gerinimą;

5.   žemės ūkio žaliavų tiekimą;

6.   Bendrijos augalų veislių tarnybą;

7.   miškininkystę ir agrarinę miškininkystę.

(1) Priimtas 2014 m. sausio 15 d. Parlamento sprendimu.
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas