Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsordenPDF
8. valgperiode - Februar 2019
EPUB 147kPDF 937k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG V : DE STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER(1)
XIX.    Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.   fastlæggelse, fremme og beskyttelse af kvinders rettigheder i Unionen og hertil knyttede EU-foranstaltninger

2.   fremme af kvinders rettigheder i tredjelande

3.   ligestillingspolitik, herunder fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder med hensyn til mulighederne på arbejdsmarkedet og lige behandling på arbejdet

4.   fjernelse af enhver form for vold og forskelsbehandling på grund af køn

5.   gennemførelse og videreudvikling af politikken med generel hensyntagen til kønsaspektet ("gender mainstreaming") i alle sektorer

6.   opfølgning og gennemførelse af internationale aftaler og konventioner af betydning for kvinders rettigheder

7.   fremme af kendskabet til kvinders rettigheder.

(1)Vedtaget ved Parlamentets afgørelse af 15. januar 2014.
Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse