Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamentaPDF
Osmi parlamentarni saziv - veljača 2019.
EPUB 146kPDF 934k
SADRŽAJ
DODATAK
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOG V. : OVLASTI I NADLEŽNOSTI STALNIH ODBORA(1)
XIX.   Odbor za prava žena i jednakost spolova

Odbor nadležan za:

1.   određivanje, promicanje i zaštitu prava žena u Uniji i mjere koje Unija s tim u vezi poduzima;

2.   promicanje prava žena u trećim zemljama;

3.   politiku jednakih mogućnosti, uključujući promicanje jednakosti muškaraca i žena s obzirom na mogućnosti na tržištu rada i postupanje prema njima na radnom mjestu;

4.   uklanjanje svih oblika nasilja i diskriminacije na temelju spola;

5.   provođenje i daljnji razvoj načela uključivanja jednakosti spolova u sva područja politike;

6.   praćenje i provođenje međunarodnih sporazuma i konvencija koje uključuju prava žena;

7.   poticanje svijesti o pravima žena.

(1)Usvojeno odlukom Parlamenta od 15. siječnja 2014.
Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2019.Pravna napomena