Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - februar 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOGA V : PRISTOJNOSTI STALNIH ODBOROV(1)
XIX.    Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Odbor, pristojen za:

1.   opredeljevanje, uresničevanje in zaščito pravic žensk v Uniji in podobne ukrepe Unije;

2.   uresničevanje pravic žensk v tretjih državah;

3.   politiko enakih možnosti, vključno s spodbujanjem enakosti moških in žensk glede priložnosti na trgu dela in obravnave na delovnem mestu;

4.   odpravo vseh oblik nasilja in diskriminacije glede na spol;

5.   izvajanje in nadaljnji razvoj načela vključevanja enakosti spolov v vsa področja politike;

6.   nadaljnjo obravnavo in izvajanje mednarodnih sporazumov in konvencij o pravicah žensk;

7.   ozaveščanje o pravicah žensk.

(1)Sprejeto s sklepom Parlamenta z dne 15. januarja 2014.
Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov