Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - veljača 2019.
EPUB 146kPDF 934k
SADRŽAJ
DODATAK
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA I. : ZASTUPNICI, PARLAMENTARNA TIJELA I KLUBOVI ZASTUPNIKA
POGLAVLJE 2. : OBNAŠATELJI DUŽNOSTI U PARLAMENTU

Članak 17. : Izbor potpredsjednika

1.   Potpredsjednici se zatim biraju u jednom krugu glasovanja . Zastupnici koji u prvom krugu dobiju apsolutnu većinu danih glasova, njih najviše četrnaest, proglašavaju se izabranima po redoslijedu ostvarenih glasova. Ako je broj izabranih kandidata manji od broja raspoloživih mjesta, pod istim se uvjetima održava drugi krug radi popunjavanja preostalih mjesta. Ako je potreban treći krug, za izbor na preostala mjesta dovoljna je relativna većina. U slučaju neodlučenog rezultata glasovanja izabranim se proglašavaju najstariji kandidati.

2.   Sukladno odredbama članka 20. stavka 1. red prvenstva potpredsjednika određen je prema redoslijedu kojim su izabrani i, u slučaju neodlučenog rezultata, prema dobi.

Ako su potpredsjednici izabrani aklamacijom, red prvenstva određuje se tajnim glasovanjem.

Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti