Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamentaPDF
Osmi parlamentarni saziv - veljača 2019.
EPUB 146kPDF 934k
SADRŽAJ
DODATAK
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA I. : ZASTUPNICI, PARLAMENTARNA TIJELA I KLUBOVI ZASTUPNIKA
POGLAVLJE 3. : TIJELA I DUŽNOSTI

Članak 27. : Dužnosti Konferencije predsjednika

1.   Konferencija predsjednika obavlja dužnosti koje su joj dodijeljene Poslovnikom.

2.   Konferencija predsjednika donosi odluke o organizaciji rada Parlamenta i pitanjima zakonodavnog planiranja.

3.   Konferencija predsjednika je nadležno tijelo za pitanja koja se tiču odnosa Parlamenta s drugim institucijama i tijelima Europske unije te nacionalnim parlamentima država članica. Odluke o mandatu i sastavu izaslanstva Parlamenta pri savjetovanjima u Vijeću i drugim institucijama Europske unije u vezi s ključnim pitanjima o razvoju Europske unije (postupak sa šerpama) donose se na temelju relevantnih stajališta Parlamenta, uzimajući u obzir i raznovrsnost političkih stajališta zastupljenih u Parlamentu. Potpredsjednici koji su zaduženi za odnose Parlamenta s nacionalnim parlamentima redovito izvještavaju Konferenciju predsjednika o svojim aktivnostima u tom pogledu.

4.   Konferencija predsjednika je nadležno tijelo za pitanja koja se tiču odnosa s državama koje nisu članice Europske unije te institucijama i organizacijama izvan Unije.

5.   Konferencija predsjednika nadležna je za organiziranje strukturiranog savjetovanja s europskim civilnim društvom o važnim temama. To savjetovanje može uključivati održavanje javnih rasprava o temama od općeg europskog interesa u kojima mogu sudjelovati zainteresirani građani. Potpredsjednik nadležan za provedbu takvih savjetovanja redovito izvještava Konferenciju predsjednika o svojim aktivnostima.

6.   Konferencija predsjednika sastavlja prijedlog dnevnog reda sjednica Parlamenta.

7.   Konferencija predsjednika predlaže Parlamentu sastav i nadležnost odbora, istražnih odbora, zajedničkih parlamentarnih odbora i stalnih izaslanstava. Konferencija predsjednika nadležna je za odobravanje ad hoc izaslanstava.

8.   Konferencija predsjednika odlučuje o tome kako se raspodjeljuju mjesta u vijećnici u skladu s člankom 36.

9.   Konferencija predsjednika je nadležno tijelo za odobravanje sastavljanja izvješća o vlastitoj inicijativi.

10.   Konferencija predsjednika podnosi prijedloge Predsjedništvu o administrativnim i proračunskim pitanjima koja se tiču klubova zastupnika.

Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2019.Pravna napomena