Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzataPDF
8. parlamenti ciklus - 2019. február
EPUB 155kPDF 990k
TARTALOM
FÜGGELÉK
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

I. CÍM : KÉPVISELŐK, PARLAMENTI SZERVEK ÉS KÉPVISELŐCSOPORTOK
3. FEJEZET : SZERVEK ÉS FELADATOK

27. cikk : Az Elnökök Értekezletének feladatai

1.   Az Elnökök Értekezlete ellátja az ezen eljárási szabályzat által ráruházott feladatokat.

2.   Az Elnökök Értekezlete határoz a parlamenti munka szervezéséről és a jogalkotás tervezésével kapcsolatos kérdésekről.

3.   Az Elnökök Értekezlete felelős a Parlamentnek az Európai Unió más intézményeivel és szerveivel és a tagállamok nemzeti parlamentjeivel való kapcsolattartására vonatkozó ügyekért. A Parlament Tanácson vagy más európai uniós intézményeken belüli, az Európai Unió fejlődésével kapcsolatos alapvető kérdésekkel foglalkozó konzultációkban (serpa folyamat) részt vevő küldöttségének megbízatására és összetételére vonatkozó döntéseket a Parlament által elfogadott vonatkozó álláspontok alapján és a Parlamenten belül képviselt politikai nézetek sokféleségét figyelembe véve kell meghozni. A Parlament nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartásának megvalósításával megbízott alelnökök e tekintetben folyatott tevékenységükről rendszeresen jelentést tesznek az Elnökök Értekezletének.

4.   Az Elnökök Értekezlete felelős a tagsággal nem rendelkező országokkal és az Unión kívüli intézményekkel és szervezetekkel való kapcsolattartásért.

5.   Az Elnökök Értekezlete felelős az európai civil társadalommal a főbb témákról folytatott strukturált konzultáció megszervezéséért. Ez a konzultáció többek között az általános európai jelentőségű témákról szóló olyan nyilvános vitákat foglalhat magában, amelyen az érdeklődő polgárok részt vehetnek. Az ilyen konzultáció végrehajtásáért felelős alelnök e tekintetben folyatott tevékenységéről rendszeresen jelentést tesz az Elnökök Értekezletének.

6.   Az Elnökök Értekezlete elkészíti a Parlament plenáris üléseinek napirendtervezetét.

7.   Az Elnökök Értekezlete javaslatot tesz a Parlamentnek a bizottságok, a vizsgálóbizottságok, a parlamenti vegyes bizottságok és az állandó küldöttségek összetételére és hatáskörére. Az Elnökök Értekezlete felelős az eseti küldöttségek engedélyezéséért.

8.   Az Elnökök Értekezlete a 36. cikk értelmében határoz az ülésrendről.

9.   Az Elnökök Értekezlete engedélyezi a saját kezdeményezésű jelentések elkészítését.

10.   Az Elnökök Értekezlete a képviselőcsoportokat érintő igazgatási és költségvetési javaslatokat nyújt be az Elnökségnek.

Utolsó frissítés: 2019. május 22.Jogi nyilatkozat