Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - únor 2019
EPUB 162kPDF 1004k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 4 : POLITICKÉ SKUPINY

Článek 33 : Činnosti a právní postavení politických skupin

1.   Politické skupiny vykonávají své povinnosti v rámci činností Unie, a to včetně úkolů, které jsou jim přiděleny tímto jednacím řádem. V rámci organizační struktury generálního sekretariátu Parlamentu mají politické skupiny k dispozici vlastní sekretariát, administrativní zázemí a finanční prostředky, které jsou zahrnuty v rozpočtu Parlamentu.

2.   Na začátku každého volebního období usiluje Konference předsedů o uzavření dohody o postupech, v jejichž rámci bude ve výborech a delegacích, jakož i v rozhodovacích orgánech, zohledněna politická rozmanitost Parlamentu.

3.   Předsednictvo stanoví pravidla pro poskytování, využívání a kontrolu zázemí a prostředků uvedených v odstavci 1, jakož i pravidla týkající se přenesení příslušných pravomocí k plnění rozpočtu a důsledků případného porušení tohoto jednacího řádu, přičemž zohlední veškeré případné návrhy Konference předsedů.

4.   Pravidla stanoví administrativní a finanční důsledky v případě rozpuštění politické skupiny.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění