Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamentaPDF
8. parlamentarno obdobje - februar 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 1 : ZAKONODAJNI POSTOPKI - SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 45 : Pravica Parlamenta, da predloži predloge

V primerih, ko Pogodbi prenašata pravico do pobude na Parlament, se pristojni odbor lahko odloči, da pripravi samoiniciativno poročilo v skladu s členom 52.

Poročilo vključuje:

(a)   predlog resolucije;

(b)   osnutek predloga;

(c)   obrazložitev, ki ji je po potrebi dodano finančno poročilo.

Kadar mora Parlament pred sprejetjem akta pridobiti privolitev ali odobritev Sveta oziroma mnenje ali odobritev Komisije, se lahko po glasovanju o predlaganem aktu in na predlog poročevalca odloči, da glasovanje o predlogu resolucije preloži do tedaj, ko bosta Svet ali Komisija sporočila svoje stališče.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo