Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 1 : ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ — ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 47a : Ускоряване на законодателни процедури

Ускоряването на законодателните процедури при координация със Съвета и Комисията във връзка с конкретни предложения, избрани по-специално сред предложения, набелязани като приоритетни в съвместната декларация относно годишната междуинституционална програма съгласно член 37, параграф 2, може да бъде договорено от съответната компетентна комисия или комисии.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация