Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamentaPDF
Osmi parlamentarni saziv - veljača 2019.
EPUB 146kPDF 934k
SADRŽAJ
DODATAK
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA II. : ZAKONODAVNI POSTUPCI, PRORAČUNSKI POSTUPCI, POSTUPCI DAVANJA RAZRJEŠNICE I DRUGI POSTUPCI
POGLAVLJE 1. : ZAKONODAVNI POSTUPCI – OPĆE ODREDBE

Članak 48. : Zakonodavni postupci u vezi s inicijativama institucija koje nisu Komisija ili s inicijativama država članica

1.   Prilikom rada na inicijativama institucija koje nisu Komisija ili inicijativama država članica, nadležni odbor može pozvati predstavnike institucija ili država članica koje su inicijativu pokrenule da predstave svoju inicijativu odboru. Predstavnike država članica koje su inicijativu pokrenule može pratiti Predsjedništvo Vijeća.

2.   Prije nego što prijeđe na glasovanje nadležni odbor traži od Komisije odgovor priprema li ona mišljenje o inicijativi ili namjerava podnijeti alternativan prijedlog u kratkom razdoblju. Ako je odgovor koji dobije potvrdan, odbor ne prihvaća izvješće prije nego što zaprimi to mišljenje ili taj alternativni prijedlog.

3.   U slučaju kad dva ili više prijedloga koji dolaze iz Komisije i/ili druge institucije i/ili država članica s istim zakonodavnim ciljem budu podnesena Parlamentu istovremeno ili u kratkom razdoblju, Parlament ih razmatra u jednom izvješću. Nadležni odbor u svojem izvješću navodi u pogledu kojeg teksta predlaže izmjene te upućuje na sve druge tekstove u zakonodavnoj rezoluciji.

Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2019.Pravna napomena