Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamentaPDF
8. parlamentarno obdobje - februar 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 1 : ZAKONODAJNI POSTOPKI - SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 48 : Zakonodajni postopki za pobude institucij, razen Komisije, ali držav članic

1.   Pri obravnavi pobud institucij, razen Komisije, ali držav članic lahko pristojni odbor povabi predstavnike institucij ali držav članic pobudnic, naj mu predstavijo svojo pobudo. Predstavnike držav članic pobudnic lahko spremlja predsedstvo Sveta.

2.   Preden pristojni odbor glasuje, vpraša Komisijo, ali pripravlja mnenje o pobudi ali namerava v kratkem predložiti alternativni predlog. Če je odgovor pritrdilen, odbor ne sprejme poročila pred prejemom tega mnenja ali alternativnega predloga.

3.   Kadar sta bila Parlamentu sočasno ali v kratkem časovnem presledku predložena dva predloga Komisije in/ali druge institucije in/ali držav članic ali več z enakim zakonodajnim ciljem, ju oziroma jih Parlament obravnava v enem samem poročilu. Pristojni odbor v svojem poročilu navede, za katero besedilo je predlagal spremembe, in se sklicuje na vsa druga besedila v zakonodajni resoluciji.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo