Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpaPDF
8ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2019
EPUB 160kPDF 1053k
CLÁR
AGUISÍN
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 4 : FORÁLACHA A BHAINEANN GO SONRACH LEIS AN NÓS IMEACHTA COMHAIRLIÚCHÁIN

Riail 78a : Togra modhnaithe le haghaidh gníomh atá ceangailteach ó thaobh dlí

Má tá sé ar intinn ag an gCoimisiún a thogra le haghaidh gníomh atá ceangailteach ó thaobh dlí a mhodhnú, nó togra eile a chur ina ionad, féadfaidh an coiste freagrach a scrúdú ar an ábhar a chur ar atráth go dtí go mbeidh an togra nua nó leasuithe an Choimisiúin faighte aige.

An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil