Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
3 SKYRIUS : ĮPRASTA TEISĖKŪROS PROCEDŪRA
5 SKIRSNIS - PROCEDŪROS UŽBAIGIMAS

78 straipsnis : Priimtų teisės aktų pasirašymas ir paskelbimas

Atlikus priimto teksto galutinę peržiūrą pagal 193 straipsnį ir VII priedą ir įsitikinus, kad visos procedūros tinkamai atliktos, teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašo Parlamento pirmininkas ir generalinis sekretorius.

Po teisės akto pasirašymo Parlamento ir Tarybos generaliniai sekretoriai pasirūpina, kad jis būtų  paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas