Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestysPDF
Kahdeksas vaalikausi - Helmikuu 2019
EPUB 149kPDF 868k
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA II : LAINSÄÄDÄNTÖ-, TALOUSARVIO-, VASTUUVAPAUS- JA MUUT MENETTELYT
LUKU 6 : TALOUSARVIOMENETTELYT

88 artikla : Parlamentin kanta talousarvioesitykseen

1.   Yksittäiset jäsenet voivat jättää asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi tarkistuksia talousarvioesitykseen annettuun neuvoston kantaan.

Poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä taikka valiokunta voi jättää parlamentin käsiteltäväksi tarkistuksia talousarvioesitykseen annettuun neuvoston kantaan.

2.   Tarkistukset on esitettävä ja perusteltava kirjallisesti, niissä on oltava niiden laatijan allekirjoitus, ja niissä on viitattava tiettyyn talousarvion kohtaan.

3.   Puhemies asettaa määräajan tarkistusten jättämiselle.

4.   Asiasta vastaava valiokunta äänestää tarkistuksista ennen niiden käsittelyä parlamentissa.

5.   Asiasta vastaavan valiokunnan hylkäämistä parlamentin käsiteltäväksi jätetyistä tarkistuksista voidaan äänestää vain, jos jokin valiokunta tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä on kirjallisesti pyytänyt äänestystä puhemiehen asettamassa määräajassa. Tämä määräaika ei saa olla vähempää kuin 24 tuntia ennen äänestyksen alkua.

6.   Jos tarkistukset koskevat parlamentin ennakkoarviota tuloista ja menoista, ja ne ovat samankaltaisia kuin tarkistukset, jotka parlamentti on hylännyt laadittaessa ennakkoarviota tuloista ja menoista, parlamentti käsittelee ne vain, jos asiasta vastaava valiokunta on antanut niistä puoltavan lausunnon.

7.   Parlamentti äänestää peräkkäin

-   tarkistuksista talousarvioesitykseen annettuun neuvoston kantaan pääluokittain,

-   talousarvioesitystä koskevasta päätöslauselmaesityksestä.

Jäljempänä olevia 174 artiklan 4–10 kohtaa on kuitenkin sovellettava.

8.   Talousarvioesityksen momentit, luvut, osastot ja pääluokat, joita koskevia tarkistuksia ei ole jätetty käsiteltäväksi, katsotaan hyväksytyiksi.

9.   Tarkistusten hyväksymiseen tarvitaan parlamentin jäsenten äänten enemmistö Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.

10.   Jos parlamentti on tehnyt tarkistuksia talousarvioesitykseen annettuun neuvoston kantaan, kanta tarkistuksineen sekä sen perustelut ja pöytäkirja istunnosta, jossa tarkistukset on hyväksytty, toimitetaan neuvostolle ja komissiolle.

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus