Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului EuropeanPDF
Legislatura a 8-a - Februarie 2019
EPUB 157kPDF 1071k
CUPRINS
APENDICE
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

TITLUL II : PROCEDURI LEGISLATIVE, BUGETARE, DE DESCĂRCARE DE GESTIUNE ȘI DE ALT TIP
CAPITOLUL 6 : PROCEDURI BUGETARE

Articolul 88 : Poziția Parlamentului privind proiectul de buget

1.   În cadrul comisiei competente, deputații pot prezenta în nume individual amendamente la poziția Consiliului privind proiectul de buget.

În plen, un grup politic, un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus sau o comisie pot prezenta amendamente la poziția Consiliului privind proiectul de buget.

2.   Amendamentele se depun și se justifică în scris, sunt semnate de autorii lor și indică linia bugetară la care se referă.

3.   Președintele stabilește termenul de depunere a amendamentelor.

4.   Comisia competentă votează cu privire la amendamente înainte de dezbaterea acestora în plen.

5.   Amendamentele depuse în Parlament care au fost respinse în cadrul comisiei competente pot fi supuse la vot numai în cazul în care o comisie sau un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus solicită în scris acest lucru, într-un termen stabilit de Președinte. Acest termen trebuie să fie de cel puțin 24 de ore înainte de începerea votului.

6.   Amendamentele la estimarea bugetului Parlamentului care sunt asemănătoare cu cele deja respinse de Parlament la întocmirea estimării bugetului se dezbat numai în cazul în care avizul comisiei competente este favorabil.

7.   Parlamentul se pronunță prin voturi succesive cu privire la:

-   amendamentele la poziția Consiliului privind proiectul de buget, pe secțiuni;

-   o propunere de rezoluție privind proiectul de buget.

Dispozițiile articolului 174 alineatele (4)-(10) sunt, cu toate acestea, aplicabile.

8.   Articolele, capitolele, titlurile și secțiunile proiectului de buget pentru care nu s-au depus amendamente se consideră adoptate.

9.   În conformitate cu articolul 314 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în vederea adoptării, amendamentele trebuie să întrunească voturile majorității membrilor care compun Parlamentul.

10.   În cazul în care Parlamentul a modificat poziția Consiliului privind proiectul de buget, poziția astfel modificată se trimite Consiliului și Comisiei însoțită de justificări și de procesul-verbal al ședinței în care au fost adoptate amendamentele.

Ultima actualizare: 22 mai 2019Notă juridică