Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsordenPDF
8. valgperiode - Februar 2019
EPUB 147kPDF 937k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 6 : BUDGETPROCEDURER

Artikel 92 : Ordningen med de foreløbige tolvtedele

1.   Enhver afgørelse fra Rådet om at tillade udgifter, der overstiger den foreløbige tolvtedel af det foregående regnskabsårs budgetbevillinger, henvises til det kompetente udvalg.

2.   Det kompetente udvalg kan forelægge et udkast til afgørelse om reduktion af de i stk. 1 omhandlede udgifter. Parlamentet træffer afgørelse senest 30 dage efter vedtagelsen af Rådets afgørelse.

3.   Parlamentet træffer afgørelse med et flertal af sine medlemmer.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse