Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukordPDF
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - Veebruar 2019
EPUB 143kPDF 853k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

II OSA : SEADUSANDLIK MENETLUS, EELARVEMENETLUS, EELARVE TÄITMISELE HEAKSKIIDU ANDMISE MENETLUS JA MUUD MENETLUSED
6. PEATÜKK : EELARVEMENETLUSED

Artikkel 92 : Ajutiste kaheteistkümnendike süsteem

1.   Nõukogu otsused, millega lubatakse eelneva eelarveaasta ajutisest eelarveassigneeringute kaheteistkümnendikust suuremaid kulutusi, edastatakse vastutavale komisjonile.

2.   Vastutav komisjon võib esitada otsuse eelnõu lõikes 1 osutatud kulutuste vähendamise kohta. Parlament teeb selle kohta otsuse 30 päeva jooksul pärast nõukogu otsuse vastuvõtmist.

3.   Parlament teeb otsuse oma liikmete häälteenamusega.

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2019Õigusalane teave