Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestysPDF
Kahdeksas vaalikausi - Helmikuu 2019
EPUB 149kPDF 868k
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA II : LAINSÄÄDÄNTÖ-, TALOUSARVIO-, VASTUUVAPAUS- JA MUUT MENETTELYT
LUKU 6 : TALOUSARVIOMENETTELYT

92 artikla : Väliaikaiset kahdestoistaosat

1.   Neuvoston päätökset hyväksyä menot, jotka ylittävät väliaikaisen kahdestoistaosan edellisen varainhoitovuoden talousarviomäärärahoista, lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan.

2.   Asiasta vastaava valiokunta voi jättää käsiteltäväksi päätösluonnoksen 1 kohdassa tarkoitettujen menojen pienentämisestä. Parlamentti tekee päätöksen päätösluonnoksesta 30 päivän kuluessa neuvoston päätöksen hyväksymisestä.

3.   Parlamentti tekee ratkaisunsa jäsentensä enemmistöllä.

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus